Japanese Language Teachers Association

อัตราค่าเรียนภาษาญี่ปุ่น

1 คอร์ส 30 ชั่วโมง

 •  
 • จำนวนนักเรียน
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6-10
 • 11-15
 • 16-20
 • อัตราค่าเรียน
 •  
 • 33,000
 • 54,000
 • 70,000
 • 82,000
 • 92,000
 • 100,000
 • 115,000
 • 130,000

หมายเหตุ (ราคานี้รวมค่าเดินทางแต่ไม่รวมค่าหนังสือเรียน)


 

สถานที่เรียน

พื้นที่การสอนภายในเขตกรุงเทพมหานคร และในเขตพื้นที่เดินทางได้สะดวกเช่นเขตรถไฟฟ้า รถไฟใต้ดินเป็นต้น นอกพื้นที่อื่นๆ กรุณาสอบถาม

ครูสอนภาษาญี่ปุ่น

ครูฝั่งฟ้า


ครูฝั่งฟ้า
ชื่อเล่น ฟ้า
ความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่น N 1
พื้นที่สอน กรุงเทพฯ และเขตปริมณฑล

คุณสมบัติครู

มีประสบการณ์ด้านการสอนภาษาไทยให้ชาวญี่ปุ่นมาอย่างยาวนาน รู้และเข้าใจถึงคุณลักษณะเฉพาะของชาวญีปุ่นจึงสามารถสอนภาษาไทยให้ชาวญี่ปุ่นให้เข้าใจได้อย่างง่ายดาย สอนและอธิบายให้นักเรียนได้เข้าใจบทเรียนต่าง ๆ ได้อย่างเข้าใจและถูกต้อง พร้อมกันนั้นยังมีเทคนิคการสอนที่ทำให้นักเรียนไม่เบื่อ และสามารถสอนได้ตรงกับความต้องการของนักเรียนอย่างแท้จริง


ครูกรรณิการ์


ครูกรรณิการ์
ชื่อเล่น แนน
ความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่น N1
พื้นที่สอน กรุงเทพฯ และเขตปริมณฑล

คุณสมบัติครู

มีประสบการณ์ด้านการสอนภาษาไทยให้ชาวญี่ปุ่น รู้และเข้าใจถึงคุณลักษณะเฉพาะของชาวญีปุ่นจึงสามารถสอนภาษาไทยให้ชาวญี่ปุ่นให้เข้าใจได้อย่างง่ายดาย สอนและอธิบายให้นักเรียนได้เข้าใจบทเรียนต่าง ๆ ได้อย่างเข้าใจและถูกต้อง พร้อมกันนั้นยังมีเทคนิคการสอนที่ทำให้นักเรียนเข้าใจได้ง่าย และสามารถสอนได้ตรงกับความต้องการของนักเรียนอย่างแท้จริง เหมาะสำหรับสอนนักเรียนวัยทำงาน และนักธุรกิจ


ครูเยาวพา


ครูเยาวพา
ชื่อเล่น พลอย
ความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่น N1
พื้นที่สอน กรุงเทพฯ และเขตปริมณฑล

คุณสมบัติครู

มีประสบการณ์ด้านการสอนภาษาไทยให้ชาวญี่ปุ่น และสอนภาษาญี่ปุ่นให้คนไทย ทั้งยังรับราชการครูสอนภาษาญี่ปุ่น ทำให้รู้และเข้าใจถึงคุณลักษณะเฉพาะของชาวญีปุ่นจึงสามารถสอนภาษาไทยให้ชาวญี่ปุ่นให้เข้าใจได้อย่างง่ายดาย สอนและอธิบายให้นักเรียนได้เข้าใจบทเรียนต่าง ๆ ได้อย่างเข้าใจและถูกต้อง พร้อมกันนั้นยังมีเทคนิคการสอนที่ทำให้นักเรียนไม่เบื่อ และสามารถสอนได้ตรงกับความต้องการของนักเรียนอย่างแท้จริงครูชลวดี


ครูชลวดี
ชื่อเล่น บี
ความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่น N1
พื้นที่สอน กรุงเทพฯ และเขตปริมณฑล

คุณสมบัติครู

มีประสบการณ์ด้านการสอนภาษาไทยให้ชาวญี่ปุ่นและสอนภาษาญี่ปุ่นให้คนไทย ทำให้รู้และเข้าใจถึงคุณลักษณะเฉพาะของชาวญีปุ่นและคนไทยจึงสามารถสอนภาษาไทยให้ชาวญี่ปุ่นและภาษาญี่ปุ่นให้คนไทยเข้าใจได้อย่างง่ายดาย สอนและอธิบายให้นักเรียนได้เข้าใจบทเรียนต่าง ๆ ได้อย่างเข้าใจและถูกต้อง พร้อมกันนั้นยังมีเทคนิคการสอนที่ทำให้นักเรียนไม่เบื่อ และสามารถสอนได้ตรงกับความต้องการของนักเรียนอย่างแท้จริง


ครูไอลดา


ครูไอลดา
ชื่อเล่น ลิง
ความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่น N1
พื้นที่สอน ชลบุรี พัทยา ศรีราชา

คุณสมบัติครู

มีประสบการณ์ด้านการสอนภาษาไทยให้ชาวญี่ปุ่นมาอย่างยาวนาน รู้และเข้าใจถึงคุณลักษณะเฉพาะของชาวญีปุ่นจึงสามารถสอนภาษาไทยให้ชาวญี่ปุ่นให้เข้าใจได้อย่างง่ายดาย สอนและอธิบายให้นักเรียนได้เข้าใจบทเรียนต่าง ๆ ได้อย่างเข้าใจและถูกต้อง พร้อมกันนั้นยังมีเทคนิคการสอนที่ทำให้นักเรียนไม่เบื่อ และสามารถสอนได้ตรงกับความต้องการของนักเรียนอย่างแท้จริง


คำถามที่พบบ่อย

Q: Lorem Ipsum คือ ?

A: "Lorem Ipsum คือ เนื้อหาจำลองแบบเรียบๆ ที่ใช้กันในธุรกิจงานพิมพ์หรืองานเรียงพิมพ์ มันได้กลายมาเป็นเนื้อหาจำลองมาตรฐานของธุรกิจดังกล่าวมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 เมื่อเครื่องพิมพ์โนเนมเครื่องหนึ่งนำรางตัวพิมพ์มาสลับสับตำแหน่งตัวอักษรเพื่อทำหนังสือตัวอย่าง Lorem Ipsum อยู่ยงคงกระพันมาไม่ใช่แค่เพียงห้าศตวรรษ แต่อยู่มาจนถึงยุคที่พลิกโฉมเข้าสู่งานเรียงพิมพ์ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ และยังคงสภาพเดิมไว้อย่างไม่มีการเปลี่ยนแปลง มันได้รับความนิยมมากขึ้นในยุค ค.ศ. 1960 เมื่อแผ่น Letraset วางจำหน่ายโดยมีข้อความบนนั้นเป็น Lorem Ipsum และล่าสุดกว่านั้น คือเมื่อซอฟท์แวร์การทำสื่อสิ่งพิมพ์ (Desktop Publishing) อย่าง Aldus PageMaker ได้รวมเอา Lorem Ipsum เวอร์ชั่นต่างๆ เข้าไว้ในซอฟท์แวร์ด้วย"

Q: Lorem Ipsum คือ ?

A: "Lorem Ipsum คือ เนื้อหาจำลองแบบเรียบๆ ที่ใช้กันในธุรกิจงานพิมพ์หรืองานเรียงพิมพ์ มันได้กลายมาเป็นเนื้อหาจำลองมาตรฐานของธุรกิจดังกล่าวมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 เมื่อเครื่องพิมพ์โนเนมเครื่องหนึ่งนำรางตัวพิมพ์มาสลับสับตำแหน่งตัวอักษรเพื่อทำหนังสือตัวอย่าง Lorem Ipsum อยู่ยงคงกระพันมาไม่ใช่แค่เพียงห้าศตวรรษ แต่อยู่มาจนถึงยุคที่พลิกโฉมเข้าสู่งานเรียงพิมพ์ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ และยังคงสภาพเดิมไว้อย่างไม่มีการเปลี่ยนแปลง มันได้รับความนิยมมากขึ้นในยุค ค.ศ. 1960 เมื่อแผ่น Letraset วางจำหน่ายโดยมีข้อความบนนั้นเป็น Lorem Ipsum และล่าสุดกว่านั้น คือเมื่อซอฟท์แวร์การทำสื่อสิ่งพิมพ์ (Desktop Publishing) อย่าง Aldus PageMaker ได้รวมเอา Lorem Ipsum เวอร์ชั่นต่างๆ เข้าไว้ในซอฟท์แวร์ด้วย"

Q: Lorem Ipsum คือ ?

A: "Lorem Ipsum คือ เนื้อหาจำลองแบบเรียบๆ ที่ใช้กันในธุรกิจงานพิมพ์หรืองานเรียงพิมพ์ มันได้กลายมาเป็นเนื้อหาจำลองมาตรฐานของธุรกิจดังกล่าวมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 เมื่อเครื่องพิมพ์โนเนมเครื่องหนึ่งนำรางตัวพิมพ์มาสลับสับตำแหน่งตัวอักษรเพื่อทำหนังสือตัวอย่าง Lorem Ipsum อยู่ยงคงกระพันมาไม่ใช่แค่เพียงห้าศตวรรษ แต่อยู่มาจนถึงยุคที่พลิกโฉมเข้าสู่งานเรียงพิมพ์ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ และยังคงสภาพเดิมไว้อย่างไม่มีการเปลี่ยนแปลง มันได้รับความนิยมมากขึ้นในยุค ค.ศ. 1960 เมื่อแผ่น Letraset วางจำหน่ายโดยมีข้อความบนนั้นเป็น Lorem Ipsum และล่าสุดกว่านั้น คือเมื่อซอฟท์แวร์การทำสื่อสิ่งพิมพ์ (Desktop Publishing) อย่าง Aldus PageMaker ได้รวมเอา Lorem Ipsum เวอร์ชั่นต่างๆ เข้าไว้ในซอฟท์แวร์ด้วย"

Q: Lorem Ipsum คือ ?

A: "Lorem Ipsum คือ เนื้อหาจำลองแบบเรียบๆ ที่ใช้กันในธุรกิจงานพิมพ์หรืองานเรียงพิมพ์ มันได้กลายมาเป็นเนื้อหาจำลองมาตรฐานของธุรกิจดังกล่าวมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 เมื่อเครื่องพิมพ์โนเนมเครื่องหนึ่งนำรางตัวพิมพ์มาสลับสับตำแหน่งตัวอักษรเพื่อทำหนังสือตัวอย่าง Lorem Ipsum อยู่ยงคงกระพันมาไม่ใช่แค่เพียงห้าศตวรรษ แต่อยู่มาจนถึงยุคที่พลิกโฉมเข้าสู่งานเรียงพิมพ์ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ และยังคงสภาพเดิมไว้อย่างไม่มีการเปลี่ยนแปลง มันได้รับความนิยมมากขึ้นในยุค ค.ศ. 1960 เมื่อแผ่น Letraset วางจำหน่ายโดยมีข้อความบนนั้นเป็น Lorem Ipsum และล่าสุดกว่านั้น คือเมื่อซอฟท์แวร์การทำสื่อสิ่งพิมพ์ (Desktop Publishing) อย่าง Aldus PageMaker ได้รวมเอา Lorem Ipsum เวอร์ชั่นต่างๆ เข้าไว้ในซอฟท์แวร์ด้วย"


Download

Scroll Up