บริการแปลเอกสาร

ตารางราคาการแปล

 

 • เนื้อหา
 • ธุรกิจ เทคนิค กฎหมาย
 • เอกสารส่วนตัว
 • เอกสารทางราชการ

  (ทะเบียนบ้าน, สูติบัตร เป็นต้น)

 • การรับรองการแปล
 • การรับรองการแปลโดยผู้แปล
 • ชนิดของการรับรอง
 • การรับรองของกระทรวงการต่างประเทศของไทย ธรรมดา 3 วันทำการ
 • เอกสารทางราชการ (ทะเบียนบ้าน, ใบสูติบัตร เป็นต้น)

  เอกสารอื่น ๆ

 • รายละเอียด
 • ราคาต่อภาษาญี่ปุ่น 400 ตัว
 • ตั้งแต่ 640 บาท/ หน้า
 • ตั้งแต่ 400 บาท/ หน้า
 • 1,000 บาท/ หน้า (แปลเป็นภาษาญี่ปุ่น)

  600 บาท/ หน้า (แปลเป็นภาษาอังกฤษ)

 • 200 บาท/ หน้า
 • ค่าบริการ/ครั้ง (ไม่รวมค่าธรรมเนียมต่างๆ)
 • 1,500 บาท / ครั้ง
 • ขอด่วน    1,000 บาท / ครั้ง

 

 

 


จำนวนหน้า และจำนวนตัวอักษร

                คำนวณจากภาษาญี่ปุ่น 400 ตัว ดังนั้นไม่เกี่ยวกับจำนวนแผ่นเอกสาร ถ้าเอกสารเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยเราจะคำนวณจากจำนวนคำ 1 คำ เท่ากับ 2-2.4 ตัวของภาษาญี่ปุ่น เพื่อความถูกต้องและรวดเร็วในการเสนอราคา กรุณาส่งเอกสารเป็น Tex file

วันส่งมอบงาน

                โดยปกติแล้วเราจะเริ่มการแปลหลังจากได้รับเอกสารและรับการยืนยันการแปล ความเร็วในการแปล หนึ่งวันจะสามารถแปลอย่างน้อยประมาณ 3-5 หน้า ถ้าลูกค้าต้องการการแปลด่วน กรุณาแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

วิธีส่งมอบงาน

                ส่งมอบงานทางอีเมล์ เป็นหลัก ในกรณีต้องการฉบับจริง ทางเราจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ (กรุณาแจ้งล่วงหน้า)

 


รายการอื่นๆ(เพิ่มเติม)

การเพิ่มอัตราค่าแปล

                ในกรณีที่เอกสารบางอย่างมีความยากและเป็นเรื่องเฉพาะด้าน จำเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญพิเศษในการแปล ฉะนั้นจึงต้องมีการเพิ่มอัตราค่าแปลเพิ่มเติมในบางกรณีดังนี้

 1. เอกสารที่ต้องการด่วนมาก
 2. เอกสารที่มีความยากและมีความพิเศษเฉพาะทาง

การทำตาราง Art work

                ถ้าเป็นงานที่ซับซ้อนจะมีอัตราค่าบริการเพิ่ม

 


ผลงานการแปล

กฎหมายต่างๆ, กฎกรทรวง, ประกาศกระทรวง, เอกสาร BOI, เอกสารประเมินราคา, เอกสารจัดตั้งบริษัท, เอกสารงบประมาณ, เอกสารตรวจเช็ค ภายใน, เอกสาร ISO, เอกสารการจดทะเบียนสมรส, เอกสารทงด้านเทคนิค, คู่มือการผลิต, คู่มือการใช้งาน, แคตตาล็อก, การออกแบบ, กฎระเบียนของบริษัท, ใบสัญญา, ประกาศภายในบริษัท, หนังสือท่องเที่ยว, หนังสือการ์ตูน เป็นต้น

Scroll Up