บริการจัดหาล่าม

ตารางราคาจัดส่งล่าม

 

 •  
 • ล่ามพูดตาม

  (Consecutive interpreting)

 • ประเภทงาน
 • ประชุม, สัมมนา, วิทยากร,

  ธุรกิจ, เทคนิคต่างๆ

 • โรงงาน
 • งานส่วนตัว และอื่นๆ
 • ล่ามพูดพร้อม

  (Simultaneous interpreting)

 • ประเภทงาน
 • ประชุม, สัมมนา, วิทยากร,

  ธุรกิจ, เทคนิคต่างๆ

 • หนึ่งวัน
 •  
 • เริ่มต้นที่ 10,000
 • เริ่มต้นที่ 8,000
 • เริ่มต้นที่ 5,000
 • เริ่มต้นที่ 24,000
 • ครึ่งวัน
 •  
 • เริ่มต้นที่ 8,000
 • เริ่มต้นที่ 6,400
 • เริ่มต้นที่ 4,000
 • เริ่มต้นที่ 19,000
 • ล่วงเวลา
 •  
 • เริ่มต้นที่ 1,900
 • เริ่มต้นที่ 1,500
 • เริ่มต้นที่ 1,000
 • เริ่มต้นที่ 4,500

 

 

หมายเหตุ  หาต้องการล่าม Online กรุณาสอบถาม


ล่ามสำหรับการสัมภาษณ์งาน สำหรับผู้ฝึกงานด้านเทคนิคที่ประเทศญี่ปุ่น

ล่ามออนไลน์รายชั่วโมง (Line, Zoom, etc. )
เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้คุณได้อย่างทันท่วงที


แม้ว่าคุณจะอยู่ห่างไกลในช่วงเวลาที่คุณต้องการก็ตาม
ติดต่อก่อนเริ่มงานอย่างน้อย  2 ชั่วโมง

ราคา

600 บาท / 30 นาที
หรือใช้แบบเหมารายครั้ง ครั้งละ 30 นาที x 10 ครั้ง = 6,000 บาท

 

 

 

 

หมายเหตุ

ชั่วโมงการทำงาน

                วันละ 8 ชั่วโมง, ครึ่งวันทำงานไม่เกิน 3ชั่วโมง ค่าบริการล่วงเวลาสำหรับงานเต็มวันเท่านั้น

การเดินทาง

                อัตราค่าบริการข้างต้นใช้ในบริเวณกรุงเทพมหานคร แต่ถ้าเป็นเขตปริมณฑล หรือต่างจังหวัดเราจะรวมเวลาในการเดินทางเป็นชั่วโมงการทำงาน

ที่พัก

                ในกรณีที่ล่ามจะต้องค้างคืน ต้องเพิ่มค่าที่พักและค่าเดินทาง

 


ผลงานการจัดส่งล่าม

                การประชุม, การทำสัญญา, เจรจาธุรกิจ, เยี่ยมชมสถานที่ราชการต่างๆ , ทัวร์, แนะนำด้านเทคนิคต่างๆ, พิธีกร, ล่ามพูดพร้อมการจัดการประชุมนานาชาติ, สัมมนาเป็นต้น

Scroll Up